Phòng ốc
Phòng ổc

Phòng ốc

Phòng Gia Đình Lớn Phòng Gia Đình Lớn
Dành cho những gia đình lớn, 2 gia đình nhỏ hoặc nhóm bạn thân.
Xem chi tiết
Phòng Gia Đình Nhỏ Phòng Gia Đình Nhỏ
Dành cho gia đình nhỏ và vừa gồm 4 căn trệt (hơn 32m2 mỗi căn)
Xem chi tiết
Phòng Đôi Phòng Đôi
Dành cho nhóm bạn bè (2-4 người) và gia đình có con nhỏ.
Xem chi tiết
Phòng ăn và quầy bar Phòng ăn và quầy bar
Dành cho khách ăn sáng và quầy bar thưởng thức cocktail.
Xem chi tiết